Merkkijonot : funktiot

LEN


   KUVAUS

Kertoo merkkijonon pituuden kirjaimina.

Tätä kannattaa käyttää esimerkiksi laskiessasi tekstin tasausta tai kun läpikäyt kaikki merkkijonon merkit Mid-funktiota apuna käyttäen.

Palautettu luku on kokonaisluku.

Jos haluat laskea merkkijonon pituuden pikseleinä, käytä TextWidth-funktiota.

   KÄYTTÖ
LEN (jono)

 • jono = Merkkijono, jonka pituus lasketaan.

 •    ESIMERKKI
  Repeat
      k$=Input("Give a sentence: ")
      
      'Print the length
      Text 0,50,"Text length: "+Len(k$)
      DrawScreen
  Until KeyHit(cbkeyreturn)

  CloseInput

  <<TAKAISIN