Teksti : funktiot

LOADFONT


   KUVAUS

Lataa fontin muistiin. Fontti haetaan automaattisesti Windowsin omasta fonttihakemistosta, joten sinun ei tarvitse kirjoittaa tiedostopolkua tai edes tiedostopäätettä.

Fontti voi olla TrueType-fontti tai rasterifontti, mutta symbolisia fontteja, kuten WingDings tai WebDings ei tueta.

Voit vaikuttaa fontin ulkonäköön määrittämällä jo latausvaiheessa sen erikoismuotoilut, kuten lihavointi, kursivointi ja alleviivaus. Näitä ei voi jälkikäteen muuttaa, vaan sinun on ladattava sama fontti erikseen eri muotoiluvalitsimilla.

Fontti pitää vielä aktivoida tekstikomentojen käyttöön komennolla SetFont.

Älä koskaan lataa kovalevyltä mitään silmukan sisällä! Tätä komentoa tulisi käyttää vain ohjelman alussa.

   KÄYTTÖ
LOADFONT (nimi, [koko], [lihavointi], [kursivointi], [alleviivaus])

 • nimi = Merkkijono, joka määrittää ladattavan fontin nimen ilman tiedostopäätettä.
 • koko (valinnainen) = Fontin koko kokonaislukuna. Oletuksena 13.
 • lihavointi (valinnainen) = ON päällä tai OFF pois. Oletuksena pois päältä.
 • kursivointi (valinnainen) = ON päällä tai OFF pois. Oletuksena pois päältä.
 • alleviivaus (valinnainen) = ON päällä tai OFF pois. Oletuksena pois päältä.

 • Katso myös: SETFONT, DELETEFONT

     ESIMERKKI
  arial=LoadFont("arial",20)
  impact=LoadFont("impact",28)
  system=LoadFont("fixedsys")
  coolb=LoadFont("coolb")
  verdana=LoadFont("verdana",18,ON,OFF,ON) 'bold and underlined
  times=LoadFont("times new roman",20,OFF,ON) 'italic
  courier=LoadFont("courier new",40)

  Repeat

      Color cborange
      SetFont arial
      Text 40,20,"I'll look into it"

      Color cblightgreen
      SetFont impact
      Text 100,100,"A sound plan!"

      Color cbyellow
      SetFont system
      Text 260,270,"Dead man walking"
      
      Color cbcyan
      SetFont system
      Text 20,200,"This..is..my BOOMSTICK!"

      Color cbsilver
      SetFont verdana
      Text 70,220,"What do you want?!"

      Color cblightred
      SetFont times
      Text 150,180,"Night beckons"

      Color cbgreen
      SetFont courier
      CenterText 200,130,"Don't worry, be happy!"

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN