Kuvat : funktiot

LOADIMAGE


   KUVAUS

Lataa kuvan kiintolevyltä. Tämän jälkeen kuva voidaan piirtää DrawImage-komennolla.

Huomaa, että laitteistokohtaisesti et voi ehkä ladata suurempia kuvia kuin työpöydän koko. Lataa silloin kuva pienemmissä osissa.

Tuetut formaatit ovat: bmp, jpg, png ja tga

Kaikki ladatut kuvat tuhoutuvat, kun SCREEN-komentoa käytetään ikkunakoon tai resoluution vaihtamiseen. Lataa kuvat uudelleen, ennen kuin yrität käyttää niitä. Muutoin ohjelma kaatuu.

Funktio palauttaa nollan, jos kuvaa ei voitu ladata.

Älä koskaan lataa kovalevyltä mitään silmukan sisällä! Tätä komentoa tulisi käyttää vain ohjelman alussa.

   KÄYTTÖ
LOADIMAGE (tiedostonimi)

 • tiedostonimi = Merkkijono. Ladattavan kuvan nimi tai polku.

 • Katso myös: LOADANIMIMAGE

     ESIMERKKI
  grass=LoadImage("Media/grass.bmp")

  cow=LoadImage("Media/cow.bmp")

  While Not EscapeKey()

      'Draw the ground
      DrawImage grass,150,100

      'Draw the cow
      DrawImage cow,200,150

      DrawScreen

  Wend

  <<TAKAISIN