Äänet : funktiot

LOADSOUND


   KUVAUS

Lataa äänitiedoston muistiin, jotta sitä voitaisiin soittaa. Yleensä isot äänitiedostot (musiikit) kannattaa soittaa suoraan kovalevyltä muistin säästämiseksi (PlaySound-komento), mutta pienet efektit, joita käytetään paljon, kannattaa ladata muistiin. Niinpä tällä funktiolla ladataan yleensä vain pelin ääniefekteiksi tarkoitettuja Wav-tiedostoja.

Tuetut formaatit ovat: raw, wav, mp3 ja ogg.

Älä koskaan lataa kovalevyltä mitään silmukan sisällä! Tätä komentoa tulisi käyttää vain ohjelman alussa.

   KÄYTTÖ
LOADSOUND (nimi)

 • nimi = Merkkijono, joka määrittää ladattavan äänen nimen.

 • Katso myös: PLAYSOUND, DELETESOUND

     ESIMERKKI
  weaponsound=LoadSound("Media\Blaster.wav")

  Repeat

     If KeyHit(cbkeyspace) Then PlaySound weaponsound

  Until EscapeKey()

  DeleteSound weaponsound

  <<TAKAISIN