Teksti : komennot

LOCATE


   KUVAUS

Asettaa tekstin aloituskohdan komennoille Print, Write, Input ja AddText.

Koordinaatit ilmoitetaan pikseleinä. Huomaa myös, että järjestys on (x,y) toisin kuin QBasicissa.

   KÄYTTÖ
LOCATE x, y

 • x = Tekstin vaakasuora sijainti. Kokonaisluku.
 • y = Tekstin pystysuora sijainti. Kokonaisluku.

 •    ESIMERKKI
  'This is for AddText
  Locate 300,60
  AddText "HEY!"

  'This is for Input
  Locate 20,260

  Repeat
      
      k$=Input("Write something:")
      
      DrawScreen
      
  Until KeyHit(cbkeyreturn)

  CloseInput

  <<TAKAISIN