Matematiikka : operaattorit

Loogiset operaattorit AND, OR, XOR ja NOT


   KUVAUS

Näitä operaattoreita käytetään yhdistelemään ehtoja, kuten:

JOS luku > 5 JA luku < 10 NIIN tulosta "luku oli 6-9"
JOS nimi$ = "Simo" TAI nimi$ = "Jukka" NIIN tulosta "luku oli 6-9"

Näitä käytetään lähinnä IF-lausekkeiden kanssa! Katso lisätietoja If-komennon ohjeesta.

Eli:

 • AND = "ja"
 • OR = "tai"
 • XOR = "joko tai"
 • NOT = "ei"

  AND
  Käytä tätä operaattoria yhdistääksesi kaksi väittämää ja tutkimalla ovatko ne kummatkin tosia. Tosi on mikä tahansa luku paitsi nolla. Epätosi taas on aina nolla. AND käyttäytyy tällä tavalla:

  VasenOikeaTulos
  TOSI TOSI TOSI
  TOSI EPÄTOSI EPÄTOSI
  EPÄTOSI TOSI EPÄTOSI
  EPÄTOSI EPÄTOSI EPÄTOSI

  Huomaa, että vain jos kummatkin puolet olivat tosia (ei nolla), niin ehto menee läpi.


  OR
  Käytä tätä operaattoria yhdistääksesi kaksi väittämää ja tutkimalla onko yksikään niistä tosi (eli ei nolla). OR käyttäytyy tällä tavalla:

  VasenOikeaTulos
  TOSI TOSI TOSI
  TOSI EPÄTOSI TOSI
  EPÄTOSI TOSI TOSI
  EPÄTOSI EPÄTOSI EPÄTOSI

  Huomaa, että jos yksikin on tosi (ei nolla), menee koko ehto läpi.


  XOR
  Tämä on poissulkeva "TAI". Käytä tätä operaattoria yhdistääksesi kaksi väittämää ja tutkimalla onko jompikumpi tosi (eli ei nolla). XOR käyttäytyy tällä tavalla:

  VasenOikeaTulos
  TOSI TOSI EPÄTOSI
  TOSI EPÄTOSI TOSI
  EPÄTOSI TOSI TOSI
  EPÄTOSI EPÄTOSI EPÄTOSI

  Huomaa, että vain jomman kumman on oltava tosi (ei nolla), jotta ehto menee läpi.


  NOT
  Käytä tätä operaattoria kääntääksesi toden epätodeksi ja päinvastoin. Not ottaa vain yhden luvun. NOT käyttäytyy tällä tavalla:

  OikeaTulos
  TOSI EPÄTOSI
  EPÄTOSI TOSI

 •    KÄYTTÖ
  a AND b
  a OR b
  a XOR b
  NOT a

 • a = lause 1
 • b = lause 2

 •    ESIMERKKI: AND
  'Psst.. The login name is "zero" and password is "secret"

  'Ask for name
  Repeat
      name$=Input("Login ID: ")
      DrawScreen
  Until KeyHit(cbkeyreturn)

  CloseInput

  AddText name

  Locate 0,20

  'Ask for password
  Repeat
      pass$=Input("Password: ","*")
      DrawScreen
  Until KeyHit(28)

  ClearText

  'Check if we have the access..
  If name$="Zero" And pass$="secret" Then

      Locate 0,0
      AddText "Welcome, Zero"
      
      Repeat
      
          DrawScreen
      Until EscapeKey()
      End

  Else

      Color cbred
      Locate 0,0
      AddText "Access denied."
      
      Repeat
      
          DrawScreen
      Until EscapeKey()
      End


  EndIf

     ESIMERKKI: OR
  AddText "Input number between 1 and 5"

  'ask the number
  Repeat
      num=Input("number: ")
      DrawScreen
  Until KeyHit(cbkeyreturn)

  CloseInput
  ClearKeys

  'check the number
  If num=1 Or num=2 Then
      Text 30,30,"You entered 1 or 2"
  ElseIf num=3 Or num=4 Or num=5
      Text 30,30,"You entered 3 or 4 or 5"
  ElseIf num= -20
      Text 30,30,"Secret cheat activated!"
  Else
      Text 30,30,"You entered invalid number"
  EndIf

  DrawScreen
  WaitKey

     ESIMERKKI: XOR

     ESIMERKKI: NOT
  AddText "Press Return to quit..."

  While Not KeyHit(cbkeyreturn)

      ClsColor Rand(255),Rand(255),Rand(255)

      DrawScreen

  Wend

  <<TAKAISIN