Komennot

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


   TIEDOSTOT
   KOMENNOT
CLOSEFILE Sulkee tiedoston käytön jälkeen.
SEEKFILE Siirtää lukukohtaa tiedoston sisällä. Komento toimii, kun tiedosto on avattu OpenToEdit-komennolla. *edistyneemmille käyttäjille*
STARTSEARCH Aloittaa tiedostonetsinnän. Kts. myös EndSearch ja FindFile.
ENDSEARCH Lopettaa etsinnän. Kts. myös StartSearch ja FindFile.
CHDIR Vaihtaa hakemistoa, josta media ja tiedostot luetaan.
MAKEDIR Luo uuden kansion.
COPYFILE Kopioi tiedoston toiseen paikkaan.
DELETEFILE Poistaa tiedoston tai kansion.
EXECUTE Käynnistää toisen ohjelman.
WRITEBYTE Kirjoittaa tiedostoon yhden tavun.
WRITESHORT Kirjoittaa tiedostoon 16-bittisen (2 tavua) kokonaisluvun.
WRITEINT Kirjoittaa tiedostoon 32-bittisen (4 tavua) kokonaisluvun.
WRITEFLOAT Kirjoittaa tiedostoon 32-bittisen (4 tavua) desimaaliluvun.
WRITESTRING Kirjoittaa tiedostoon merkkijonon. *edistyneemmille käyttäjille*
WRITELINE Kirjoittaa tiedostoon tekstirivin. Suositellaan käytettäväksi "selkokielisten" tiedostojen kirjoitukseen.
   FUNKTIOT (palauttavat arvon)
OPENTOREAD Avaa tiedoston lukemista varten.
OPENTOWRITE Avaa tiedoston kirjoittamista varten.
OPENTOEDIT Avaa tiedoston sekä lukemista että kirjoitusta varten. FileOffset ja SeekFile toimivat tässä tilassa.
FILEOFFSET Kertoo tiedosto-osoittimen sijainnin. Sijainti muuttuu joka kerta kun tiedososta luetaan/kirjoitetaan tietoa. Osoittimen paikkaa voi muuttaa SeekFile:llä. *edistyneemmille käyttäjille*
FINDFILE Etsii kansiosta seuraavan tiedoston ja palauttaa sen nimen. Käytä tätä läpikäymään koko kansio ja etsimään sieltä tiettyjä tiedostoja.
CURRENTDIR Kertoo nykyisen kansion nimen.
FILEEXISTS Kertoo onko pyydetty tiedosto olemassa.
ISDIRECTORY Ottaa selvää, onko pyydetty nimi kansio vai tiedosto.
FILESIZE Kertoo pyydetyn tiedoston koon tavuina.
EOF Kertoo milloin tiedoston lukeminen on lopetettava (luku saavuttaa tiedoston lopun).
READBYTE Lukee tiedostosta yhden tavun.
READSHORT Lukee tiedostosta 16-bittisen (2 tavun) kokonaisluvun.
READINT Lukee tiedostosta 32-bittisen (4 tavun) kokonaisluvun.
READFLOAT Lukee tiedostosta 32-bittisen (4 tavun) desimaaliluvun.
READSTRING Lukee tiedostosta merkkijonon. *edistyneemmille käyttäjille*
READLINE Lukee tiedostosta "selkokielisen" rivin.

<<TAKAISIN