Komennot

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


   HIIRI JA NÄPPÄIMISTÖ
   KOMENNOT
CLOSEINPUT Lopettaa syötteen (Input-funktio), ja tyhjentää sen seuraavaa käyttöä varten.
WAITKEY Odottaa, kunnes käyttäjä painaa jotain näppäintä. Tätä voidaan käyttää myös funktiona.
CLEARKEYS Tyhjentää näppäimistöpuskurin. Tämä ratkoo syöteongelmia.
POSITIONMOUSE Asettaa hiirikursorin tiettyyn paikkaan ruudulla.
WAITMOUSE Odottaa, kunnes käyttäjä painaa jotain hiirinappulaa. Tätä voidaan käyttää myös funktiona.
SHOWMOUSE Piilottaa tai näyttää hiirikursorin. Komentoa voi käyttää myös vaihtamaan hiirikursori joksikin kuvaksi.
CLEARMOUSE Tyhjentää hiiripuskurin. Kts. myös ClearKeys.
SAFEEXIT Kun toiminto on päällä, ohjelman voi lopettaa milloin vain painamalla ESCiä. Poista toiminto käytöstä, jos haluat itse hallita ESC-näppäintä.
   FUNKTIOT (palauttavat arvon)
INPUT Tämä on sitä kirjoittamista :) Luo komentokehotteen, joka pyörii itsenäisesti pelin taustalla. Käyttäjä voi syöttää tietoa myös salasanamerkeillä.
KEYDOWN Kertoo, jos joku tietty näppäin on painettuna.
KEYHIT Kertoo, jos jotain tiettyä näppäintä painettiin, mutta ei sitä, onko näppäin edelleen alhaalla.
KEYUP Kertoo, jos joku tietty näppäin painettu, ja sitten vapautettu.
GETKEY Palauttaa painetun näppäimen ASCII-arvon. Toisin sanoen: kertoo tarkalleen mitä kirjainta painettiin.
WAITKEY Odottaa, että käyttäjä painaa jotain näppäintä ja palauttaa sen SCAN-koodin (eli kertoo mitä nappulaa painettiin).
MOUSEDOWN Kertoo, onko haluttu hiirinappula alhaalla.
MOUSEHIT Kertoo painettiinko hiiren painike alas.
MOUSEUP Kertoo tapahtuiko "klikki".
GETMOUSE Palauttaa alas painetun hiirinappulan.
WAITMOUSE Odottaa, että käyttäjä painaa jotain hiiren nappulaa ja kertoo sitten mitä nappulaa painettiin.
MOUSEX Kertoo hiiren vaakasuoran sijainnin ikkunassa.
MOUSEY Kertoo hiiren pystysuoran sijainnin ikkunassa.
MOUSEWX Kertoo hiiren vaakasuoran sijainnin maailmakoordinaateissa.
MOUSEWY Kertoo hiiren pystysuoran sijainnin maailmakoordinaateissa.
MOUSEZ Kertoo paljonko ja mihin suuntaan hiiren rullaa on vieritetty. Kätevää esim. aseidenvaihtoon tai vieritykseen.
MOUSEMOVEX Kertoo paljonko hiiri on liikkunut vaakasuunnassa sitten viime kutsun.
MOUSEMOVEY Kertoo paljonko hiiri on liikkunut pystysuunnassa sitten viime kutsun.
MOUSEMOVEZ Kertoo mihin suuntaan hiiren rullaa on vieritetty. Nolla, jos ei vieritetty. Muutoin -1 tai 1.
LEFTKEY Kertoo, josko vasenta nuolinäppäintä painetaan.
RIGHTKEY Kertoo, josko oikeaa nuolinäppäintä painetaan.
UPKEY Kertoo, josko ylös-nuolinäppäintä painetaan.
DOWNKEY Kertoo, josko alas-nuolinäppäintä painetaan.
ESCAPEKEY Kertoo, josko Escape-näppäintä painetaan. Ei toimi, jos SAFEEXIT on päällä (oleuksena on).

<<TAKAISIN