Komennot

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Alussa on tyhjä maailma. Maailmassa on kamera. Maailmaan voidaan ladata pelihahmoja, esineitä, ja vihollisia - OBJEKTEJA. Ne ovat itsenäisiä, ja voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. Ne voivat esimerkiksi törmätä toisiinsa. Objekteja voi mm. liikuttaa ja kääntää.

TÄMÄ ON COOLBASICIN PELIOHJELMOINNIN PERUSTA. OPETTELE HALLITSEMAAN OBJEKTEJA.

   OBJEKTIT
   KOMENNOT
DELETEOBJECT Poistaa objektin.
CLEAROBJECTS Poistaa KAIKKI objektit.
MOVEOBJECT Liikuttaa objektia eteenpäin tai sivulle.
TRANSLATEOBJECT Liikuttaa objektia piittaamatta sen suunnasta.
POSITIONOBJECT Sijoittaa objektin tiettyyn paikkaan.
SCREENPOSITIONOBJECT Sijoittaa objektin tiettyyn paikkaan näyttökoordinaattien mukaan.
TURNOBJECT Kääntää objektia.
ROTATEOBJECT Kääntää objektin määrättyyn kulmaan.
POINTOBJECT Pistää objektin osoittamaan toiseen objektiin.
CLONEOBJECTPOSITION Pistää objektin samaan paikkaan toisen objektin kanssa.
CLONEOBJECTORIENTATION Pistää objektin samaan kulmaan toisen objektin kanssa.
OBJECTORDER Muuttaa objektin piirtojärjestystä.
MASKOBJECT Asettaa objektin läpinäkyvän värin.
SHOWOBJECT Näyttää tai piilottaa objektin.
DEFAULTVISIBLE Automaattisesti piilottaa kaikki ladattavat ja kloonatut objektit.
PAINTOBJECT Maalaa objektin toisella objektilla. Vaihtaa kartan tilesettiä.
GHOSTOBJECT Asettaa objektin läpinäkyväksi!
MIRROROBJECT Peilaa objektin vaaka- tai pystysuunnassa.
OBJECTRANGE Asettaa objektin näkymättömän törmäys-alueen.
OBJECTINTEGER Antaa objektille lukuarvon, esimerkiksi healtin.
OBJECTFLOAT Antaa objektille desimaaliarvon, esimerkiksi nopeuden.
OBJECTSTRING Antaa objektille merkkijonon, esimerkiksi nimen.
OBJECTPICKABLE Asettaa objektin poimittavaksi. Valittavana on erilaisia tapoja.
OBJECTPICK Suorittaa poiminnan, joka vastaa objektista suoraan eteenpäin muodostettua viivaa.
PIXELPICK Suorittaa pikselintarkan poiminnan objektin sisällä.
OBJECTLIFE Asettaa objektille elinajan, jonka jälkeen se tuhotaan automaattisesti.
PLAYOBJECT Soittaa objektille animaation.
LOOPOBJECT Soittaa objektille animaation, ja jatkaa sitä loputtomiin.
STOPOBJECT Pysäyttää objektin animaation.
RESETOBJECTCOLLISION Jättää väliaikaisesti törmäyksen huomioimatta.
SETUPCOLLISION Asettaa kahden objektin välisen törmäystunnistuksen.
CLEARCOLLISIONS Poistaa kaikki törmäykset.
INITOBJECTLIST Alustaa listan, joka läpikäy kaikki objektit. kts. myös NextObject.
UPDATEGAME Päivittää törmäykset ja animaation. Tätä ei ole pakko käyttää, vaan CoolBasic suorittaa sen automaattisesti kun ruutu piirretään.
DRAWGAME Piirtää kaikki objektit. Tätä ei ole pakko käyttää, vaan CoolBasic suorittaa sen automaattisesti kun ruutu piirretään.
DRAWTOWORLD Asettaa kaikki piirtokomennot (Circle, Box, Line jne.) piirtämään maailman sisälle.
   FUNKTIOT (palauttavat arvon)
LOADOBJECT Lataa kuvan ja tekee siitä objektin.
LOADANIMOBJECT Lataa animoidun kuvan ja tekee siitä animoidun objektin.
MAKEOBJECT Tekee näkymättömän objektin, joka voidaan halutessa maalata komennolla PaintObject.
MAKEOBJECTFLOOR Tekee loputtoman taustan, joka voidaan maalata komennolla PaintObject.
CLONEOBJECT Kloonaa objektin luoden uuden. Kloonatut objektit ovat riippuvaisia alkuperäisestä objektista monilla tavoin.
OBJECTINTEGER Antaa objektille lukuarvon, esimerkiksi healtin.
OBJECTFLOAT Antaa objektille desimaaliarvon, esimerkiksi nopeuden.
OBJECTSTRING Antaa objektille merkkijonon, esimerkiksi nimen.
OBJECTLIFE Asettaa objektille elinajan, jonka jälkeen se tuhotaan automaattisesti.
PICKEDOBJECT Kertoo poimitun objektin. Palauttaa nollan, jos poiminta ei tavoittanut yhtäkään.
PICKEDX Kertoo poimitun X-koordinaatin.
PICKEDY Kertoo poimitun Y-koordinaatin.
PICKEDANGLE Kertoo poimitun seinän kulman. Sitä voi käyttää esimerkiksi määrittämään kimpoamiskulman.
GETANGLE2 Kertoo kahden objektin välisen kulman.
DISTANCE2 Kertoo kahden objektin välisen etäisyyden.
OBJECTX Kertoo objektin X-sijainnin.
OBJECTY Kertoo objektin Y-sijainnin.
OBJECTANGLE Kertoo objektin kulman, eli suunnan mihin se osoittaa.
OBJECTSIZEX Kertoo objektin leveyden pikseleinä.
OBJECTSIZEY Kertoo objektin korkeuden pikseleinä.
OBJECTPLAYING Kertoo animoidaanko objektia parasta aikaa vai onko objekti paikallaan.
OBJECTFRAME Kertoo missä kohdassa objektin animaatio on.
OBJECTSOVERLAP Kertoo ovatko kaksi objektia jollin tapaa päällekkäin.
OBJECTSIGHT Kertoo näkevätkö kaksi objektia toisensa.
COUNTCOLLISIONS Laskee törmäysilmiöiden (muiden objektien törmäys) määrän tietylle objektille.
GETCOLLISION Kertoo minkä objektin kanssa törmäys tapahtui.
COLLISIONX Kertoo missä kohtaa törmäys tapahtui. (X-koordinaatti)
COLLISIONY Kertoo missä kohtaa törmäys tapahtui. (Y-koordinaatti)
COLLISIONANGLE Kertoo missä kulmassa törmäys tapahtui.
NEXTOBJECT Palauttaa seuraavan objektin läpikäynnistä. kts. myös InitObjectList.

<<TAKAISIN