Komennot

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Merkkijonot tarkoittavat käytännössä tekstiä. Sen lisäksi, että CoolBasic osaa käyttää lukumuuttujia, voidaan muuttujiin tallentaa myös tekstiä. Nämä funktiot tarjoavat erilaisia työkaluja merkkijonojen hallintaan. Näiden avulla voit mm. erottaa annetusta nimestä etunimen tai korvata tekstin sanoja toisilla.

   MERKKIJONOT (teksti)
   FUNKTIOT (palauttavat arvon)
STR Muuntaa desimaaliluvun tai kokonaisluvun merkkijonoksi. Käytetään välttämättömissä tyyppikonversioissa.
LEFT Lukee merkkijonon vasemmasta päästä tietyn mittaisen pätkän.
RIGHT Lukee merkkijonon oikeasta päästä tietyn mittaisen pätkän.
MID Lukee merkkijonon keskeltä tietyn mittaisen pätkän.
REPLACE Korvaa merkkijonosta tietyn esiintymän toisella.
INSTR Etsii merkkijonosta esiintymän ja kertoo sen sijainnin.
UPPER Muuttaa merkkijonon isolla kirjoitetuksi.
LOWER Muuttaa merkkijonon pienellä kirjoitetuksi.
TRIM Riisuu merkkijonon kummastakin päästä ylimääräiset välilyönnit ja sarkaimet.
LSET Asettaa merkkijonon pakollisen pituuden ja tasaa tekstin vasemmalle. *edistyneemmille käyttäjille*
RSET Asettaa merkkijonon pakollisen pituuden ja tasaa tekstin oikealle. *edistyneemmille käyttäjille*
CHR Muuttaa ASCII-koodin sitä vastaavaksi merkiksi. *edistyneemmille käyttäjille*
ASC Kertoo merkin ASCII-koodin. *edistyneemmille käyttäjille*
LEN Kertoo merkkijonon pituuden kirjaimina.
HEX Muuttaa luvun hexa-muotoon. *edistyneemmille käyttäjille*
BIN Muuttaa luvun binääri-muotoon. *edistyneemmille käyttäjille*
STRING Rakentaa uuden merkkijonon monistamalla annettua merkkijonoa haluttu määrä peräkkäin.
FLIP Muuttaa merkkijonon väärin päin kirjoitetuksi.
STRINSERT Lisää merkkijonon keskelle jonkun tekstin.
STRREMOVE Poistaa merkkijonon keskeltä osan.
STRMOVE Siirtää jotakin kohtaa merkkijonon sisällä toiseen paikkaan.
COUNTWORDS Laskee montako sanaa tekstissä on. Token-ominaisuuksien takia myös tyhjät sanat hyväksytään.
GETWORD Palauttaa pyydetyn sanan merkkijonosta. Token-ominaisuuksien takia myös tyhjät sanat hyväksytään.

<<TAKAISIN