Järjestelmä : komennot

MAKEERROR


   KUVAUS

Tämä komento luo keinotekoisen virheilmoituksen, jonka jälkeen ohjelma lopetetaan välittömästi.

Käyttäjälle näytetään jokin kuvaava teksti, jonka ohjelmoija saa itse määrittää.

VINKKI: Käyttämällä +Chr(10)+Chr(13)+, kuten esimerkissä, saat virheilmoitukseen rivinvaihdon.

   KÄYTTÖ
MAKEERROR viesti

 • viesti = Merkkijono, joka sisältää virheilmoituksen.

 •    ESIMERKKI
  Dim msg As String
  Dim linechange As String

  linechange=Chr(13)+Chr(10)
  msg="An awfully fatal system error has occurred, and this program is terminated by force."
  msg=msg+linechange
  msg=msg+linechange
  msg=msg+"Just kidding.. this was only a test. This error was launched on purpose :)"

  Print "Hit any key to fire an error..."
  WaitKey
  MakeError msg

  <<TAKAISIN