Kartat : funktiot

MAKEMAP


   KUVAUS

Jos et ole vielä tutustunut funktioon LoadMap, tee se ensin.

Tämä funktio luo tyhjän kartan lennossa. Edellinen kartta tuhotaan automaattisesti. Koska kartta on tyhjä, on sinun "maalattava" sille tilesetti ennen kuin sitä voidaan käyttää. Teet tämän lataamalla tilesetin kuvana, ja käyttämällä PaintObject-komentoa. Katso esimerkki.

Rakenna sitten karttaa EditMap- ja SetTile-komennoilla.

Tilekartat kannattaa yleensä luoda ennen muita objekteja, jotta kartta piirtyy kaikkien alle.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille.

   KÄYTTÖ
MAKEMAP (leveys, korkeus, tile_leveys, tile_korkeus)

 • leveys = Kokonaisluku. Kartan leveys tileinä.
 • korkeus = Kokonaisluku. Kartan korkeus tileinä.
 • tile_leveys = Kokonaisluku. Yhden tilen leveys pikseleinä.
 • tile_korkeus = Kokonaisluku. Yhden tilen korkeus pikseleinä.

 • Katso myös: EDITMAP, SETTILE

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  'Create a map from Blank
  map=MakeMap(32,32,32,32)
  u=LoadObject("Media\guy.bmp",72)

  'Apply some graphics on it
  tileset=LoadImage("Media\tileset.bmp")
  PaintObject map,tileset

  'Randomly fill the map
  For y=1 To MapHeight()
  For x=1 To MapWidth()
      If Rand(1,5)=5 Then
          EditMap map,0,x,y,2 'drawing
          EditMap map,2,x,y,1 'collision
      Else
          EditMap map,0,x,y,145
      EndIf
  Next x
  Next y

  'The game loop-itself
  Repeat

      If UpKey() Then MoveObject u,2
      If DownKey() Then MoveObject u, -2
      If LeftKey() Then TurnObject u,5
      If RightKey() Then TurnObject u, -5
      
      'Glue camera to object position
      CloneCameraPosition u
      
      DrawScreen

  Forever

  <<TAKAISIN