Syötteet : funktiot

MOUSEDOWN


   KUVAUS

Kertoo, onko tietty hiiren nappula alhaalla; palauttaa 1, jos on ja nolla, jos ei ole.

   KÄYTTÖ
MOUSEDOWN (painike)

 • painike
  1 = vasen painike
  2 = oikea painike
  3 = keskimmäinen painike

 • Katso myös: MOUSEHIT, MOUSEUP, GETMOUSE

     ESIMERKKI
  AddText "Press mouse"
  AddText "Press mouse middle button to quit..."

  Repeat

      Text 20,40,"LEFT BUTTON: "+MouseDown(1)
      Text 20,55,"RIGHT BUTTON: "+MouseDown(2)
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey() Or MouseDown(3)

  <<TAKAISIN