Syötteet : funktiot

MOUSEHIT


   KUVAUS

Käytä tätä funktiota tarkastaaksesi painettiinko hiiren painike juuri alas. Tämä on siis se tapahtuma, kun nappulaa painetaan. Jos haluat tarkastaa onko painike alhaalla, käytä mieluummin funktiota MouseDown.

Hiiren tila päivitetään painikkeiden osalta UpdateGame-kutsun aikana (tai DrawScreenissä, jos UpdateGamea ei kutsuta). Tämä tarkoittaa sitä, että et voi odottaa pääloopissa tiettyä aikaa ja tarkastaa onko painikkeen tila vieläkin ennallaan.

   KÄYTTÖ
MOUSEHIT (painike)

 • painike
  1 = vasen painike
  2 = oikea painike
  3 = keskimmäinen painike

 • Katso myös: MOUSEDOWN, MOUSEUP, GETMOUSE

     ESIMERKKI
  AddText "Click the box"
  AddText "Try to hold mouse down on the box"

  Repeat

      Color cbsilver
      Box 100,100,200,100
      
      'check if the mouse is inside the box
      If MouseX()>100 And MouseX()<300 And MouseY()>100 And MouseY()<200
          If MouseHit(1)
              'draw another (red) box
              Color cbred
              Box 100,100,200,100
          EndIf
      Else
          'outside... clear the click state.
          'You can comment this and see what happens
          ClearMouse
      EndIf
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN