Syötteet : funktiot

MOUSEMOVEX


   KUVAUS

Tämä funktio kertoo hiiren nopeuden vaakasuuntaan. Kätevä silloin, kun haluat esimerkiksi oman hiirikursorin tai ohjaussysteemin. Silloin ruudun koko ei rajoita sijaintia.

Tulos on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
MOUSEMOVEX ()

Katso myös: MOUSEMOVEY, MOUSEMOVEZ

   ESIMERKKI
Repeat

    Text 0, 0,"X: "+MouseX()
    Text 0,10,"Y: "+MouseY()
    Text 0,20,"wheel: "+MouseZ()
    
    Text 0,40,"XSpeed: "+MouseMoveX()
    Text 0,50,"YSpeed: "+MouseMoveY()
    Text 0,60,"wheelSpeed: "+MouseMoveZ()


    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN