Syötteet : funktiot

MOUSEMOVEY


   KUVAUS

Tämä funktio kertoo hiiren nopeuden pystysuuntaan. Kätevä silloin, kun haluat esimerkiksi oman hiirikursorin tai ohjaussysteemin. Silloin ruudun koko ei rajoita sijaintia.

Tulos on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
MOUSEMOVEY ()

Katso myös: MOUSEMOVEX, MOUSEMOVEZ

   ESIMERKKI
Repeat

    Text 0, 0,"X: "+MouseX()
    Text 0,10,"Y: "+MouseY()
    Text 0,20,"wheel: "+MouseZ()
    
    Text 0,40,"XSpeed: "+MouseMoveX()
    Text 0,50,"YSpeed: "+MouseMoveY()
    Text 0,60,"wheelSpeed: "+MouseMoveZ()


    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN