Syötteet : funktiot

MOUSEMOVEZ


   KUVAUS

Tämä funktio on kätevä esimerkiksi aseiden vaihtoon peleissä. Funktio palauttaa -1, jos rullaa on pyöritetty alas, ja 1 jos rullaa on pyöritetty ylös. Jos rullaa ei ole pyöritetty ollenkaan, palautetaan nolla.

Tulos on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
MOUSEMOVEZ ()

Katso myös: MOUSEMOVEX, MOUSEMOVEY

   ESIMERKKI
Repeat

    Text 0, 0,"X: "+MouseX()
    Text 0,10,"Y: "+MouseY()
    Text 0,20,"wheel: "+MouseZ()
    
    Text 0,40,"XSpeed: "+MouseMoveX()
    Text 0,50,"YSpeed: "+MouseMoveY()
    Text 0,60,"wheelSpeed: "+MouseMoveZ()


    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN