Syötteet : funktiot

MOUSEY


   KUVAUS

Kertoo hiiren sijainnin pystysuunnassa.

Tulos ilmoitetaan pikseleinä, kun vasen yläkulma on (0,0).

Tulos on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
MOUSEY ()

Katso myös: MOUSEX, MOUSEWY

   ESIMERKKI
Repeat

    Text 0, 0,"X: "+MouseX()
    Text 0,10,"Y: "+MouseY()
    Text 0,20,"wheel: "+MouseZ()
    
    Text 0,40,"XSpeed: "+MouseMoveX()
    Text 0,50,"YSpeed: "+MouseMoveY()
    Text 0,60,"wheelSpeed: "+MouseMoveZ()


    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN