Syötteet : funktiot

MOUSEZ


   KUVAUS

Kertoo, paljonko hiirirullaa on pyöritetty siitä asti, kun ohjelma käynnistettiin. Negatiiviset arvot ovat itseesi päin ja positiiviset arvot itsestäsi pois päin.

   KÄYTTÖ
MOUSEZ ()

Katso myös: MOUSEMOVEZ, MOUSEX, MOUSEZ

   ESIMERKKI
Repeat

    Text 0, 0,"X: "+MouseX()
    Text 0,10,"Y: "+MouseY()
    Text 0,20,"wheel: "+MouseZ()
    
    Text 0,40,"XSpeed: "+MouseMoveX()
    Text 0,50,"YSpeed: "+MouseMoveY()
    Text 0,60,"wheelSpeed: "+MouseMoveZ()


    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN