Ydin : funktiot

NEW


   KUVAUS

Tämä funktio luo kokoelmaan uuden jäsenen. Oletuksellisesti se lisätään listan loppuun. Funktio palauttaa osoittimen tähän uuteen jäseneen. Osoittimen avulla pääset käsiksi jäsenen muuttujiin \-operaattorilla.

Katso esimerkki. Suosittelemme sinua myös katsomaan tämän.

   KÄYTTÖ
NEW (tyyppi_nimi)

 • tyyppi_nimi = TYPE-kokoelman nimi.

 • Katso myös: TOINEN SELITYS

     ESIMERKKI
  Type BULLETS
      Field obj
  End Type

  '- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  'MAIN PROGRAM
  '- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

  FrameLimit 40

  'load the soldier, turning detail 72
  guy=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)

  'load the bullet (master-object) and hide it
  bullet=LoadObject("Media\bullet.bmp")
  ShowObject bullet,OFF

  ClsColor cbdark

  AddText "Arrows to turn, SPACE to shoot"

  'MAIN LOOP
  Repeat

      'Update turning
      If LeftKey() Then TurnObject guy,5
      If RightKey() Then TurnObject guy, -5
      
      'Shoot?
      If KeyDown(cbkeyspace) And reload=0
      
          newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
          newBullet\obj=CloneObject(bullet)
          CloneObjectPosition newBullet\obj,guy
          CloneObjectOrientation newBullet\obj,guy
          'put the bullet at the end of the barrel
          MoveObject newBullet\obj,24
      
          reload=4
      EndIf
      
      'Update all BULLETS (move them forward)
      i=0
      For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
          
          MoveObject iBullet\obj,6 'speed=6
          
          'delete bullet from collection if it
          'gets too far away
          If Distance2(iBullet\obj,guy)>200 Then
              DeleteObject iBullet\obj
              Delete iBullet
          EndIf
          
          i=i+1
          
      Next iBullet
      
      'Update reloading
      If reload>0 Then reload=reload-1
      
      Text 30,30,"Bulets to update: "+i
      
      'Don't forget this :)
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN