Objektit : funktiot

OBJECTSIZEY


   KUVAUS

Kertoo objektin korkeuden pikseleissä. Huomaa, että luvut eivät vastaa alkuperäisen kuvan kokoa. CoolBasic ottaa huomioon, että objektia on käännetty, ja palauttaa hetkitäsmällisen korkeuden.

Kartta-objektin kohdalla palautetaan koko kartan korkeus pikseleissä. Jos haluat saada kartan korkeuden tileinä, katso MapWidth ja MapHeight.

Tulos on kokonaisluku.

Objektin leveyden saat funktiolla ObjectSizeX.

   KÄYTTÖ
OBJECTSIZEY (objektimuuttuja)

 • objektimuuttuja = Se muuttuja, joka sisältää objektin.

 • Katso myös: OBJECTSIZEX

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  'load the player
  guy=LoadObject("Media\guy.bmp",72)

  AddText "Turn object with the arrows."

  While Not KeyHit(1) 'esc

      If LeftKey() Then TurnObject guy,5
      If RightKey() Then TurnObject guy, -5

      DrawGame

      'print some statics
      Text 10,20,"Width: "+ObjectSizeX(guy)
      Text 10,40,"Height: "+ObjectSizeY(guy)
      Text 10,60,"angle: "+ObjectAngle(guy)
      
      DrawScreen

  Wend

  <<TAKAISIN