Tiedostot : funktiot

OPENTOREAD


   KUVAUS

Avaa tiedoston lukemista varten. Kirjoittaminen ei ole sallittua. Jos tiedoston avaaminen epäonnistui, tämä funktio palauttaa nollan. Näin käy esimerkiksi kun tiedostoa ei ole olemassa, tai se onkin kansio.

   KÄYTTÖ
OPENTOREAD (tiedostonimi)

 • tiedostonimi = Merkkijono, joka määrittää avattavan tiedoston nimen. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole eroa.

 • Katso myös: READBYTE, READSHORT, READINT, READFLOAT, READSTRING, READLINE, OPENTOWRITE, OPENTOEDIT

     ESIMERKKI
  'Create a file
  f=OpenToWrite("Media\temp.dat")
      lifes=8

      WriteByte f,8
      WriteShort f,lifes*9
      WriteInt f, -8901
      WriteFloat f,6.0
      
  CloseFile f

  'Now read it
  f=OpenToRead("Media\temp.dat")

      mybyte=ReadByte(f)
      myshort=ReadShort(f)
      myint=ReadInt(f)
      myfloat=ReadFloat(f)
      
      Text 10,10,mybyte
      Text 10,30,myshort
      Text 10,50,myint
      Text 10,70,myfloat

  CloseFile f

  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN