Efektit : komennot

PARTICLEANIMATION


   KUVAUS

Tällä komennolla voidaan asettaa partikkelikuvan animoitavuus. Partikkelit animoituvat aina niin, että kuvasarja jakautuu nollasta siihen hetkeen kun partikkelin elämä loppuu. Animaatio soitetaan siis vain kerran, ja sen nopeus riippuu partikkelin eliniästä.

Jotta ominaisuutta voitaisiin käyttää, partikkeleita luodessa (MakeEmitter) on annettava ANIMOITU kuva, eli kuva, joka on ladattu LoadAnimImage:lla. ParticleAnimation-komennolle taas kerrotaan kuvasarjan framejen määrä. Sinun täytyy varmistaa, että annat kuvasarjasta täsmälleen oikean koon. Ylimenevät framet kaatavat ohjelman.

   KÄYTTÖ
PARTICLEANIMATION partikkelimuuttuja, framet

 • partikkelimuuttuja = Se muutuja, mihin partikkelilähde luotiin.
 • framet = Kokonaisluku, joka määrittää kuvasarjan pituuden. Ei saa ylittää vastaavaa lukua, kun kuva ladattiin.

 • Katso myös: PARTICLEMOVEMENT, PARTICLEEMISSION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  '8 FRAMES!!!
  img=LoadAnimImage("Media\animparticle.bmp",11,11,0,8)

  par=MakeEmitter(img,80)

  'speed 5, gravity 0.1
  ParticleMovement par,5,0.1

  'frequency 5, amount 4, chaos 10 degrees
  ParticleEmission par,5,4,10

  'animate particles, use 8 frames
  ParticleAnimation par,8


  RotateObject par,45
  PositionObject par, -120, -50

  Repeat

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN