Efektit : komennot

PARTICLEEMISSION


   KUVAUS

Partikkelilähteellä on muutama ominaisuus, joita voi muuttaa vaikka lennossa. Tällä komennolla säädetään emissiotiheyttä, emissiomäärää ja emissiolevitystä.

Emissiotiheys on se aikaväli, jonka välein uusi suoltaminen tapahtuu. Mitä pienempi väli sitä tiheämpään partikkeleita luodaan. Tämä on tärkein arvo.

Emissiomäärä on uusien partikkelien lukumäärä. Aina kun lähde saavuttaa emissiotiheytensä, luodaan tämän verran uusia partikkeleita. Kokeile vaikka säätää emissiotiheys erittäin suureksi ja tätä arvoa suuremmaksi.

Emissiolevitys määrittää asteina sellaisen sektorin, jonka alueelle uudet partikkelit suunnataan. Oletuksena 180, joka sinkoaa partikkeleita kaikkiin suuntiin. Arvo 90 sinkoaa partikkeleita vain puoliympyrän verran, ja nolla sinkoaa partikkeleita tiheänä ketjuna vain määrättyyn suuntaan (siihen suuntaan, mihin lähdeobjekti osoittaa).

   KÄYTTÖ
PARTICLEEMISSION partikkelimuuttuja, tiheys, määrä, levitys

 • partikkelimuuttuja = Se muuttuja, mihin partikkelilähde luotiin.
 • tiheys = Kokonaisluku. Kuinka tiheällä tahdilla partikkeleita singotaan. Pienempi on enemmän.
 • määrä = Kokonaisluku. Paljonko uusia partikkeleita generoidaan kerralla.
 • levitys = Kokonaisluku. Kaaos-arvo, joka määrittää sinkoilevien partikkeleiden sektorin koon. Arvo 0-180.

 • Katso myös: PARTICLEANIMATION, PARTICLEMOVEMENT

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  img=LoadImage("Media\particle.bmp")

  par=MakeEmitter(img,120) 'lifetime for 3 seconds

  'speed 5, gravity 0.1
  ParticleMovement par,5,0.1

  'frequency 5, amount 4, chaos [-60 -> 60]
  ParticleEmission par,5,4,60

  'rotate the emitter to face upwards
  RotateObject par,90

  Repeat

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN