Muisti : funktiot

PEEKBYTE


   KUVAUS

Lukee muistipalasta yhden tavun, eli kokonaisluvun väliltä 0-255.

   KÄYTTÖ
PEEKBYTE (muistipala, paikka)

 • muistipala = Se muuttuja, mihin muistipala luotiin.
 • paikka = Sijainti mistä luetaan. Nolla on ensimmäinen.

 • Katso myös: PEEKSHORT, PEEKINT, PEEKFLOAT, POKEBYTE, POKESHORT, POKEINT, POKEFLOAT

     ESIMERKKI
  mymem=MakeMEMblock(11)

  'Write some information to the memblock
  PokeByte mymem, 0, 7
  PokeShort mymem, 1, -3400
  PokeInt mymem, 3, 28561200
  PokeFloat mymem, 7, 3.141592

  'Read the information and print it
  ourbyte=PeekByte(mymem,0)
  ourshort=PeekShort(mymem,1)
  ourint=PeekInt(mymem,3)
  ourfloat#=PeekFloat(mymem,7)


  Text 10,10,ourbyte
  Text 10,30,ourshort
  Text 10,50,ourint
  Text 10,70,ourfloat


  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN