Muisti : funktiot

PEEKSHORT


   KUVAUS

Lukee muistipalasta kaksitavuisen (16-bittisen) kokonaisluvun. Palautettu luku voi olla väliltä 0-65536.

   KÄYTTÖ
PEEKSHORT (muistipala, paikka)

 • muistipala = Se muuttuja, mihin muistipala luotiin.
 • paikka = Sijainti mistä luetaan. Nolla on ensimmäinen.

 • Katso myös: PEEKBYTE, PEEKINT, PEEKFLOAT, POKEBYTE, POKESHORT, POKEINT, POKEFLOAT

     ESIMERKKI
  mymem=MakeMEMblock(11)

  'Write some information to the memblock
  PokeByte mymem, 0, 7
  PokeShort mymem, 1, -3400
  PokeInt mymem, 3, 28561200
  PokeFloat mymem, 7, 3.141592

  'Read the information and print it
  ourbyte=PeekByte(mymem,0)
  ourshort=PeekShort(mymem,1)
  ourint=PeekInt(mymem,3)
  ourfloat#=PeekFloat(mymem,7)


  Text 10,10,ourbyte
  Text 10,30,ourshort
  Text 10,50,ourint
  Text 10,70,ourfloat


  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN