Äänet : hybridit

PLAYSOUND


   KUVAUS

Soittaa kaikenlaisia ääniä. Tämän komennon erikoisuus on siinä, että sitä voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. Sillä voi:

 • Soittaa aiemmin ladatun äänen
 • Soittaa musiikkia suoraan kovalevyltä
 • Soittaa CD-raitoja
 • Asettaa äänen voimakkuuden, sijainnin, taajuuden ja toiston

  Ladatun äänen soittaminen
  Ensimmäiseksi parametriksi kirjoitat äänimuuttujan nimen, eli sen muuttujan, mihin ääni ladattiin funktiolla LoadSound.

  Musiikin soittaminen
  Ensimmäiseksi parametriksi kirjoitat merkkijonon, joka on soitettavan musiikkitiedoston tiedostonimi. Musiikki soitetaan suoraan kovalevyltä, eikä sitä tarvitse erikseen ladata muistiin. Tunnetut tiedostoformaatit ovat: raw, mod, s3m, xm, it, mid, rmi, wav, mp2, mp3, ogg, wma, asf ja mo3.

  CD-raidan soittaminen
  Ensimmäiseksi parametriksi kirjoitat kokonaisluvun väliltä 0-99. Luku määrittää soitettavan raidan järjestysnumeron.

  Voit lisäksi valinnaisilla parametreilla muuttaa äänen voimakkuutta, sijaintia ja taajuutta. Sijainti muuttaa äänen paneerausta vasemman ja oikean kaiuttimen välillä. Jos haluat muuttaa äänen jatkuvalle soitolle, käytä siihen SetSound-komentoa.

  Tätä komentoa voi käyttää myös funktiona (ilmoitetaan sulkeiden kanssa), jolloin se palauttaa äänikanavan, jonne ääni ohjattiin. Äänikanavan avulla voit myöhemmin säätää äänen voimakkuutta, toistoa, sijaintia ja taajuutta lennossa. Lisätietoja SetSound-komennon ohjeesta.

 •    KÄYTTÖ
  PLAYSOUND soitto, [voimakkuus], [sijainti], [taajuus]
    tai
  PLAYSOUND (soitto, [voimakkuus], [sijainti], [taajuus])

 • soitto = Äänimuuttuja, merkkijono tai kokonaisluku väliltä 0-99. Katso lisätietoja ylhäältä.
 • voimakkuus (valinnainen) = Luku väliltä 0-100. Nolla on ei ääntä, 100 on täysillä. Oletuksena 100. Tätä parametria ei ole pakko kirjoittaa.
 • sijainti (valinnainen) = Luku väliltä -100 ja 100. Nolla on keskitetty ääni, -100 on vasen kaiutin ja 100 oikea kaiutin. Oletuksena 0. Tätä parametria ei ole pakko kirjoittaa.
 • taajuus (valinnainen) = Kokeile lukuja 8000-44000. Ilmoitetaan hertseinä. Jätä pois, jos et halua muuttaa taajuutta.

 • Katso myös: SETSOUND, LOADSOUND

     ESIMERKKI
  PlaySound "Media\SK_Battle2.mp3" 'start playing background music

  sfx=LoadSound("Media\Blaster.wav")

  AddText "Hit SPACE to play a laser sound"
  AddText "Try arrows"

  Repeat

      If KeyHit(cbkeyspace) Then
          laserchannel=PlaySound(sfx,50) 'play sound at 50% volume
      EndIf
      
      'play in left speaker
      If KeyHit(cbkeyleft) Then PlaySound sfx, 100, -100
      
      'play in right speaker
      If KeyHit(cbkeyright) Then PlaySound sfx,100, 100

      'play high pitch
      If KeyHit(cbkeyup) Then PlaySound sfx,100,0,60000

      'play low pitch
      If KeyHit(cbkeydown) Then PlaySound sfx,100,0,8000

      'print some info
      Text 60,200,"Laser sound playing: "+SoundPlaying(laserchannel)
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN