Syötteet : komennot

POSITIONMOUSE


   KUVAUS

Tämä komento sijoittaa hiirikursorin haluttuun paikkaan ruudulla.

Komennon paras käyttötarkoitus ilmenee esimerkistä.

   KÄYTTÖ
POSITIONMOUSE x, y

 • x = Vaakasuora sijainti pikseleinä.
 • y = Pystysuora sijainti pikseleinä.

 • Katso myös: MOUSEX, MOUSEY, MOUSEMOVEX, MOUSEMOVEY

     ESIMERKKI
  'NOTE! You can hide the mouse pointer with
  'ShowMouse OFF

  cursor= LoadImage("Media\cow.bmp")

  x=200
  y=150

  Repeat

      x=x+MouseMoveX()
      y=y+MouseMoveY()

      PositionMouse 200,150
      
      DrawImage cursor,x,y
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN