Ydin : funktiot

READ


   KUVAUS

Lukee tietoa datalistasta.

Ei ole väliä, onko sinulla yksi iso datalista vai monta pienempää listaa. Kaikki yhteenkuuluvat listat pitää kuitenkin kirjoittaa peräkkäin ilman, että välissä on muuta koodia. Jos luet listan yli, saat siitä virheilmoituksen.

Voit lukea erilaisia tietotyyppejä. Palautetun arvon tyyppi riippuu puhtaasti datalistasta.

   KÄYTTÖ
READ ()

Katso myös: DATA, RESTORE

   ESIMERKKI
Restore datalist

'Read all 3 values.
'Btw, try to loop 4
For i=1 To 3
    Print READ()
Next i

WaitKey
End

datalist:
DATA 56,78.9,"Hello"

<<TAKAISIN