Tiedostot : komennot

READBYTE


   KUVAUS

Lukee yhden tavun tiedostosta. Samalla tiedosto-osoitin siirtyy yhden askeleen eteenpäin.

Tavun arvo on kokonaisluku väliltä 0-255.

   KÄYTTÖ
READBYTE (tiedostomuuttuja)

 • tiedostomuuttuja = Se muuttuja, johon tiedosto avattiin OpenToxxxx-komennolla.

 • Katso myös: WRITEBYTE, READSHORT, READINT, READFLOAT, READSTRING, READLINE

     ESIMERKKI
  'Create a file
  f=OpenToWrite("Media\temp.dat")
      lifes=8

      WriteByte f,8
      WriteShort f,lifes*9
      WriteInt f, -8901
      WriteFloat f,6.0
      
  CloseFile f

  'Now read it
  f=OpenToRead("Media\temp.dat")

      mybyte=ReadByte(f)
      myshort=ReadShort(f)
      myint=ReadInt(f)
      myfloat=ReadFloat(f)
      
      Text 10,10,mybyte
      Text 10,30,myshort
      Text 10,50,myint
      Text 10,70,myfloat

  CloseFile f

  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN