Ydin : koodirakenteet

REPEAT


   KUVAUS

Muodostaa silmukan, jota toistetaan niin kauan, kunnes loppuehto on TOSI. Loppuehto voi olla joko Forever (silmukka pyörii loputtomiin) tai Until (silmukka pyörii, kunnes ehto on TOSI).

Normaalisti kaikissa ohjelmissa on jonkin sortin pääsilmukka, jonka sisällä kaikki pelin toiminnot päivitetään.

Silmukasta voidaan rikkoutua kesken kaiken pois komennolla Exit.

   KÄYTTÖ
REPEAT
    'koodia
UNTIL ehto

Katso myös: TOINEN SELITYS

   ESIMERKKI
i=1

Repeat

    Print "Press RETURN to QUIT."

    'If 10 000 iterations have passed break free
    i=i+1
    If i>10000 Then Exit

Until KeyHit(cbkeyreturn)

<<TAKAISIN