Ydin : koodirakenteet

RESTORE


   KUVAUS

Asettaa datalistan lukukohdan tiettyyn kohtaan ohjelmassa.

   KÄYTTÖ
RESTORE kirjanmerkki

Kirjanmerkkiä pitää seurata datalista.

Katso myös: DATA, READ

   ESIMERKKI
Dim map(6,5)

'----------------------

'read level 1
Restore level1

For y=1 To 5
For x=1 To 6
    map(x,y)=READ()
Next x
Next y

'----------------------

'main loop
Repeat

    For y=1 To 5
    For x=1 To 6
        If map(x,y) Then Box x*40,y*40,40,40
    Next x
    Next y
    
    Box 40,40,240,200,OFF
    
    DrawScreen

Until EscapeKey()
End

'----------------------
'you can store more levels, too.

level1:

DATA 0,0,0,0,0,0
DATA 0,0,0,1,0,0
DATA 0,0,1,1,1,0
DATA 0,0,0,1,0,0
DATA 1,0,0,0,0,1

<<TAKAISIN