Matematiikka : funktiot

ROUNDDOWN


   KUVAUS

Pyöristää desimaaliluvun alaspäin. Tuloksena on kokonaisluku.

Huomaa, että miinusmerkkisillä luvuilla pyöristetään tavallaan "väärään suuntaan", kohti pienempää lukua. Siten esim. -2.1 -> -3.

Katso myös Int ja RoundUp erityyppisiä pyöristyksiä varten.

   KÄYTTÖ
ROUNDDOWN (luku)

 • luku = Jokin kokonais- tai desimaaliluku.

 • Katso myös: ROUNDUP, INT

     ESIMERKKI
  Repeat
      value#=Input("Input a decimal number? ")

      DrawScreen
  Until KeyHit
  (cbKeyReturn)

  CloseInput

  Repeat
      Text
  20,20,"RoundDown: "+RoundDown(value#)

      Text 20,50,"Hit Escape to quit..."

      DrawScreen
  Until EscapeKey
  ()

  <<TAKAISIN