Järjestelmä : komennot

SAVEPROGRAM


   KUVAUS

Tämä komento tallentaa pelin kaikki muuttujat ja taulukot tallennustiedostoon, joka voidaan myöhemmin ladata, ja pelitilanne palauttaa.

Huomaa, että komento ei tallenna tietoa kuvista, äänistä eikä mistään muustakaan ladatusta mediasta. Latauksen jälkeen kaikki kuvat ja muu media on ladattava takaisin ennen kuin peli voi jatkua. Komento ei siis sellaisenaan sovi suuren pelin pikatallennukseen/lataukseen.

VAROITUS! Pelin tallennus on erittäin herkkä virhetilanteille. Tätä ominaisuutta tulisi käyttää vasta kun peli on valmis. Yhdenkin muuttujan lisääminen ohjelmaan tallennustiedoston tekemisen jälkeen voi sotkea niiden arvot latausvaiheessa. Siksi on hyvä mainita, että tallennustiedostot eivät ole yhteensopivia päivitettyjen peliversioiden kanssa.

Suosittelemme edelleen, että kirjoitat oman tallennus- ja latauskoodin peliäsi varten.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille.

   KÄYTTÖ
SAVEPROGRAM tiedostonimi

 • tiedostonimi = Merkkijono, tallennustiedoston nimi tai polku.

 • Katso myös: LOADPROGRAM

     ESIMERKKI
  'Prevent the game from running too fast
  FrameLimit 40

  AddText "Move around using the arrows"
  AddText "F5 = Save game"
  AddText "F7 = Load game"

  'Default Position
  x=200
  y=150

  Repeat

      'Upadte controls
      If LeftKey() Then x=x-1
      If RightKey() Then x=x+1
      If UpKey() Then y=y-1
      If DownKey() Then y=y+1

      'draw the ball
      Color cbred
      Circle x-16,y-16,32,32
      
      'Save/load
      If KeyHit(cbkeyf5) Then SaveProgram "savegame.sav"
      If KeyHit(cbkeyf7) Then LoadProgram "savegame.sav"
      
      s$=Input("?")
      
      Text 300,0,x
      Text 300,20,y
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN