Kartat : komennot

SETMAP


   KUVAUS

Tällä komennolla voit piilottaa ja näyttää tilekartan kerroksia. Tilekartoissa on vain kaksi piirrettävää kerrosta: tausta ja päällys (numerointi 0 ja 1). Objektit piirretään näiden kahden väliin. Jos pelisi käyttää vain taustakerrosta, voi päällisen kytkeä pois näkyvistä, mikä nopeuttaa hieman suorituskykyä. Jos taas haluat taustan läpinäkyväksi, ja karttasi käyttää vain päällyskerrosta, voit kytkeä taustan pois päältä. Taustalla voi olla Floor-objekti, joka liikkuu hieman eri tasossa karttaan nähden (eri Z-syvyys). Tällä tavalla saat hienon syvyysvaikutelman sivulta kuvattuihin tasoloikkiin. Esimerkki valaisee asiaa.

   KÄYTTÖ
SETMAP karttamuuttuja, taustakerros, päällikerros

 • karttamuuttuja = Se objektimuuttuja, mihin kartta ladattiin.
 • taustakerros
  ON = piirrä
  OFF = älä piirrä

 • päällikerros
  ON = piirrä
  OFF = älä piirrä

 •    ESIMERKKI
  'Make an infinite background
  grass=MakeObjectFloor()
  PaintObject grass,LoadImage("Media\grass.bmp")
  'Make it run as it were far away
  PositionObject grass,0,0, -2

  'Load the map
  map=LoadMap("Media\testmap.til","Media\tileset.bmp")

  AddText "Use Arrows to move..."
  AddText "F1 = toggle back layer on/off"
  AddText "F2 = toggle fore layer on/off"

  'Defaults
  back=1
  fore=1

  PositionCamera 0, -90
  RotateCamera 0,90 'make the camera face upwards

  PlayObject map,0,0,1

  'The game-loop itself
  Repeat

      If KeyHit(cbkeyf1) Then back=Not back
      If KeyHit(cbkeyf2) Then fore=Not fore
      
      'Controls
      If LeftKey() Then MoveCamera -1,0
      If RightKey() Then MoveCamera 1,0
      If UpKey() Then MoveCamera 0,1
      If DownKey() Then MoveCamera 0, -1
      
      SetMap map,back,fore 'update map properties

      'Let's draw the game world before the text
      'Otherwise the text would be covered by the map
      DrawGame

      Text 20,70,"BACK: "+back
      Text 20,82,"FORE: "+fore

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN