Äänet : komennot

SETSOUND


   KUVAUS

Muuttaa äänen olemusta. Äänen pitää olla jo soimassa, jotta tätä komentoa voisi käyttää. Tätä varten ääni piti soittaa funktiona, jotta saat kanavamuuttujan. Katso esimerkki :)

Voit muuttaa äänen voimakkuutta, sijaintia ja taajuutta. Sijainti muuttaa äänen paneerausta vasemman ja oikean kaiuttimen välillä. Saat näin vaikka hienon vaikutelman helikopterin ohilentämisestä.

Voit asettaa ladatun äänen jatkuvaksi soitoksi komentamalla: SetSound kanavamuuttuja,ON

   KÄYTTÖ
SETSOUND kanavamuuttuja, efekti, [voimakkuus], [sijainti], [taajuus]

 • kanavamuuttuja = Kanavamuuttuja, jonka sait PlaySound-funktiolta.
 • efekti = Äänen erikoissoittotapa: OFF ei toistoa, ON toistuva ääni.
 • voimakkuus (valinnainen) = Luku väliltä 0-100. Nolla on ei ääntä, 100 on täysillä. Oletuksena 100. Tätä parametria ei ole pakko kirjoittaa.
 • sijainti (valinnainen) = Luku väliltä -100 ja 100. Nolla on keskitetty ääni, -100 on vasen kaiutin ja 100 oikea kaiutin. Oletuksena 0. Tätä parametria ei ole pakko kirjoittaa.
 • taajuus (valinnainen) = Kokeile lukuja 8000-44000. Ilmoitetaan hertseinä. Jätä pois, jos et halua muuttaa taajuutta.

 • Katso myös: LOADSOUND

     ESIMERKKI
  AddText "Hit SPACE to play a laser sound"
  AddText "Try arrows"

  vol=100 'default full volume

  Repeat

      'endless loop of music
      If SoundPlaying(music)=OFF Then
          music=PlaySound("Media\SK_Battle2.mp3")
      EndIf

      'change pan
      If LeftKey() Then pan=pan-1
      If RightKey() Then pan=pan+1
      If pan< -100 Then pan= -100
      If pan>100 Then pan=100
      
      'change volume
      If UpKey() Then vol=vol+1
      If DownKey() Then vol=vol-1
      If vol<0 Then vol=0
      If vol>100 Then vol=100
      
      'apply changes
      SetSound music,0,vol,pan
      
      Text 40,40,"Volume: "+vol
      Text 40,55,"Pan: "+pan
          
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN