Kartat : komennot

SETTILE


   KUVAUS

Käytä tätä komentoa kartan rakentamisessa. Tämä komento animoi tilesetin, eli sen kuvan, jota käytetään tilekartan piirtämiseen. Jokaisella tilellä on oma järjestysnumeronsa, jotka alkavat kuvan vasemmasta ylälaidasta ja juoksevat lukusuuntaan - riviltä riville. Esimerkiksi:

123456
789101112
131415161718
192021222324
252627282930
313233343536

Voit animoida jokaisen tilen erikseen. Se tapahtuu antamalla tilen jälkeen animaatioon osallistuvien tilejen määrän. Esim. arvo 1 animoi tilen ja yhden sen jälkeen. Sekvenssin pituus on siis kaksi. Aseta tilen animointi pois numerolla 0 (tai OFF). Viimeistä tilesetin tileä ei voi animoida; sekvenssi ei kierrä tilesetin alkuun.

Voit vaihtoehtoisesti asettaa sekvenssin hitauskertoimen, eli sen kuinka monta kertaa normaalia hitaammin animaatio kiertää. Numero 1 on normaali, ja 2 kaksinkertainen hitaus jne. Tämä mahdollistaa vaihtelevannopeuksiset sekvenssit. Oletuksena on 1 (normaali).

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille.

   KÄYTTÖ
SETTILE tile, pituus, hitaus

 • tile = Kokonaisluku. Tilen järjestysnumero (1, 2, 3, ...).
 • pituus = Kokonaisluku. Montako tileä animoidun tilen jälkeen osallistuu sekvenssiin (0=ei animaatiota).
 • hitaus (valinnainen) = Kokonaisluku. Hitauskerroin. Oletuksena 1.

 • Katso myös: MAKEMAP, EDITMAP

     ESIMERKKI
  'Create a tilemap
  map=MakeMap(9,9,32,32)

  'fill it randomly
  For y=1 To 9
  For x=1 To 9
      c=Rand(1,3)
      If c=1 Then
          EditMap map,0,x,y,2
      ElseIf c=2
          EditMap map,0,x,y,4
      Else
          EditMap map,0,x,y,6
      EndIf
  Next x
  Next y

  'Load a tileset and apply it to the map
  tileset=LoadImage("Media\tileset.bmp")
  PaintObject map,tileset

  'Set some animation sequences
  SetTile 2,1
  SetTile 4,1,3 'slowness factor 3

  '-----------------

  'animate map
  PlayObject map,0,0,0.5

  Repeat

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN