Äänet : funktiot

SOUNDPLAYING


   KUVAUS

Palauttaa 1, jos ääni on soimassa. Nolla, jos ei. Käytä tätä funktiota kertomaan onko ääni jo loppunut. Tämä on kätevää, jos haluat esim. toistaa musiikkia loputtomiin.

   KÄYTTÖ
SOUNDPLAYING (kanavamuuttuja)

 • kanavamuuttuja = Kanavamuuttuja, jonka sait PlaySound-funktiolta.

 •    ESIMERKKI
  AddText "Hit SPACE to play/stop a music"

  playing=OFF

  Repeat

      'user controls
      If KeyHit(cbkeyspace) Then
          playing=Not playing
          If playing Then
              music=PlaySound("Media\SK_Battle2.mp3")
          Else
              StopSound music
          EndIf
      EndIf

      
      'print a funny text
      If SoundPlaying(music) Then
          Text 40,40,"Music is playing :)"
      Else
          Text 40,40,"Music is not playing :("
          playing=OFF
      EndIf
          
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN