Matematiikka : funktiot

SQRT


   KUVAUS

Palauttaa annetun luvun neliöjuuren.

Neliöjuuri on se luku, joka kertomalla itsellään saadaan alkuperäinen luku. Esim. luvun 9 neliöjuuri on 3, koska 3*3=9.

Neliöjuurta ei voi ottaa negatiivisista luvuista.

Neliöjuuren tulos on aina desimaaliluku.

   KÄYTTÖ
SQRT (luku)

 • luku = Kokonaisluku tai desimaaliluku.

 •    ESIMERKKI
  For i=2 To 5

      number=i*i
      Text 20, i*12, "The square root of "+number+" is "+Sqrt(number)

  Next i

  DrawScreen
  WaitKey

  <<TAKAISIN