Tiedostot : komennot

STARTSEARCH


   KUVAUS

Käytä tätä komentoa ennen FindFileä. Se valmistelee nykyisen hakemiston tiedostonetsintään.

Etsintä täytyy muistaa lopettaa komennolla EndSearch.

   KÄYTTÖ
STARTSEARCH

Katso myös: FINDFILE, ENDSEARCH

   ESIMERKKI
'Change directory to Media
ChDir "Media"

'Prepare search
StartSearch

    'Scan all files and print all .BMP images
    count=0
    Repeat
    
        file$=FindFile()
        
        If file$="" Then Exit 'no more files
        
        If Lower(Right(file$,4))=".bmp" Then
            Print file$
            
            count=count+1
        EndIf
    
    Forever

'End search
EndSearch

Print "Found "+count+" files"

WaitKey

<<TAKAISIN