Äänet : komennot

STOPSOUND


   KUVAUS

Lopettaa äänen toistamisen.

   KÄYTTÖ
STOPSOUND kanavamuuttuja

 • kanavamuuttuja = Kanavamuuttuja, jonka sait PlaySound-funktiolta.

 •    ESIMERKKI
  AddText "Hit SPACE to play/stop a music"

  playing=OFF

  Repeat

      'user controls
      If KeyHit(cbkeyspace) Then
          playing=Not playing
          If playing Then
              music=PlaySound("Media\SK_Battle2.mp3")
          Else
              StopSound music
          EndIf
      EndIf

      
      'print a funny text
      If SoundPlaying(music) Then
          Text 40,40,"Music is playing :)"
      Else
          Text 40,40,"Music is not playing :("
          playing=OFF
      EndIf
          
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN