Teksti : funktiot

TEXTHEIGHT


   KUVAUS

Kertoo merkkijonon korkeuden pikseleinä. Nykyinen fontti otetaan huomioon. Käytä tätä funktiota laskemaan tekstin koko ruudulla.

Tulos on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
TEXTHEIGHT (jono)

 • jono = Merkkijono, jonka korkeus määritetään.

 • Katso myös: TEXTWIDTH, LEN

     ESIMERKKI
  AddText "Move mouse..."

  Repeat

      xpos=MouseX()-TextWidth("Hasta la vista, baby!")
      ypos=MouseY()-TextHeight("Hasta la vista, baby!")
      
      'Print the text so its right bottom corner is at the mouse
      Text xpos,ypos,"Hasta la vista, baby!"

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN