Teksti : funktiot

TEXTWIDTH


   KUVAUS

Kertoo merkkijonon pituuden pikseleinä. Nykyinen fontti otetaan huomioon. Käytä tätä funktiota laskemaan tekstin koko ruudulla.

Tulos on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
TEXTWIDTH (jono)

 • jono = Merkkijono, jonka pituus määritetään.

 • Katso myös: TEXTHEIGHT, LEN

     ESIMERKKI
  AddText "Move mouse..."

  Repeat

      xpos=MouseX()-TextWidth("Hasta la vista, baby!")
      ypos=MouseY()-TextHeight("Hasta la vista, baby!")
      
      'Print the text so its right bottom corner is at the mouse
      Text xpos,ypos,"Hasta la vista, baby!"

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN