Järjestelmä : funktiot

TIMER


   KUVAUS

Kertoo järjestelmän ajastimen erittäin tarkasti. Järjestelmän ajastin lähtee nollasta kun tietokone käynnistetään. Se kasvaa 1000 kertaa sekunnissa, joten ajastimen avulla voidaan suorittaa millisekunnin tarkkoja ajanottoja.

Ajastinta ei heti luulisi tarvitsevan, mutta se osoittautunee kaikille ohjelmoijille erittäin hyödylliseksi - ainakin jossain vaiheessa. Ajastinta käytetään esimerkiksi suorittamaan tietyin väliajoin jokin tehtävä tai mittaamaan aikaa kahden tehtävän väliltä. Ajastinta voi käyttää esim. nopeusmittauksiin tai tietyn ajan odottamiseen.

Palautettu luku on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
TIMER ()

   ESIMERKKI
AddText "Press Return to halt program for 3 seconds..."

Repeat

    'update blink state every 100th millisecond
    If TIMER()>record+100 Then
        blink=Not blink
        record=TIMER()
    EndIf
    
    If blink Then Box 40,40,8,10
    

    'halt?
    If KeyHit(cbkeyreturn)

        halt=TIMER()
        Repeat
        Until TIMER()>halt+3000
        
        ClearKeys
    EndIf

    
    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN