Grafiikka : komennot

UNLOCK


   KUVAUS

Poistaa puskurin lukituksen. Puskuri pitää aina muistaa vapauttaa, kun lukitusta ei enää tarvita.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille.

   KÄYTTÖ
UNLOCK [puskuri]

 • puskuri (valinnainen) = Puskuriosoitin. Kts. funktiot SCREEN() ja IMAGE(). Oletuksena nykyinen puskuri.

 • Katso myös: LOCK, GETPIXEL2, PUTPIXEL2, SCREEN, IMAGE

     ESIMERKKI
  SCREEN 640,480

  AddText "Press any key to copy..."

  'First make a gradient
  For i=0 To 240
      Color 0,i+15,0
      Line 0,i,640,i
  Next i

  DrawScreen OFF

  WaitKey

  'Lock screen
  Lock

  'make 154 481 iterations, copy each pixel
  For y=0 To 240
  For x=0 To 640
      PutPixel2 x,480-y,GetPixel2(x, y)
  Next x
  Next y

  'Unlock screen
  Unlock

  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN