Teksti : komennot

VERTICALTEXT


   KUVAUS

Kirjoittaa tekstiä ruudulle nykyisellä fontilla. Teksti tasataan siten, että sen vasen yläkulma on annetuissa koordinaateissa. oisin kuin Text, tämä kirjoittaa tekstin pystysuoraan.

Tulostettu teksti on taustaltaan läpinäkyvää.

Joillakin laitteistoilla on havaittu hidastumista, kun tätä komentoa käytetään. Ongelman on todettu häviävän, kun hakee näytönohjaimeensa uudet ajurit.

   KÄYTTÖ
VERTICALTEXT x, y, teksti

 • x = Tekstin sijainti vaakasuunnassa. Kokonaisluku.
 • y = Tekstin sijainti pystysuunnassa. Kokonaisluku.
 • teksti = Tulostettava merkkijono.

 • Katso myös: TEXT, CENTERTEXT

     ESIMERKKI
  Repeat

      'print the partial text vertically onto screen
      VerticalText 30,30,Left("VERT!CAL",i)
      
      'animate 10 times in second
      If TIMER()>atime+100 Then
          i+1
          If i>8 Then i=1
          
          atime=TIMER()
      EndIf

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN