Järjestelmä : komennot

WAIT


   KUVAUS

Pysäyttää ohjelman suorituksen tietyksi ajaksi. Tänä aikana grafiikkaa ei piirretä, joten muut ikkunat voivat "pyyhkiä" ruudun tyhjäksi. Ohjelma ei myöskään reagoi syötteisiin hiireltä tai näppäimistöltä. Kaikki syötteet menevät niille varattuihin puskureihin, ja ne käsitellään, kun tauko päättyy. Tästä syystä joskus on hyvä käyttää ClearKeys- ja ClearMouse-komentoja heti Wait:n jälkeen.

Komentoa voi käyttää pelin hidastamiseen, mutta emme suosittele Wait:n käyttämistä. Suositeltavampia vaihtoehtoja ovat FrameLimit ja oma odotus-rutiini:

delay=TIMER():Repeat:Until TIMER()>delay+2000 'odottaa 2 sekuntia

Aika ilmoitetaan millisekunteina. 1000 millisekuntia vastaa yhtä sekuntia.

   KÄYTTÖ
WAIT aika

 • aika = Odotettava aika millisekunteina. Kokonaisluku.

 • Katso myös: TIMER

     ESIMERKKI
  CenterText 200,150,"The test is about to begin in 5 seconds..."
  DrawScreen

  Wait 5000 'wait 5 seconds

  Repeat
      
      Text 10,10,counter
      counter=counter+1
      
      DrawScreen
      
      Wait 1000 'wait 1 second
      
  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN