Syötteet : hybridit

WAITKEY


   KUVAUS

Tämä komento toimii sekä käskynä että funktiona.

Komento pysäyttää ohjelman ja odottaa, kunnes käyttäjä painaa jotain näppäintä. Jos käytät tätä komentoa funktiona, palautetaan painetun näppäimen SCAN-koodi.

   KÄYTTÖ
WAITKEY
  tai
WAITKEY ()

Katso myös: WAITMOUSE

   ESIMERKKI
Print "Press any key..."

WaitKey

Print "OK, press anything again..."

key=WaitKey() 'wait and read

Print "You pressed: "+key

'wait a key and close the program
WaitKey

<<TAKAISIN