Syötteet : hybridit

WAITKEY


   KUVAUS

Tämä komento toimii sekä käskynä että funktiona.

Komento pysäyttää ohjelman ja odottaa, kunnes käyttäjä painaa jotain hiiren nappulaa. Jos käytät tätä komentoa funktiona, palautetaan seuraavasti:

 • 1 = vasen nappula
 • 2 = oikea nappula
 • 3 = keskimmäinen nappula

 •    KÄYTTÖ
  WAITMOUSE
    tai
  WAITMOUSE ()

  Katso myös: WAITKEY

     ESIMERKKI
  ClearMouse

  Print "Press mouse..."

  WaitMouse

  Print "OK, press again..."

  button=WaitMouse() 'wait and read

  Select button
      Case 1
          Print "LEFT BUTTON"
      Case 2
          Print "RIGHT BUTTON"
      Case 3
          Print "MIDDLE BUTTON"
      Default
          Print "SPECIAL BUTTON"
  End Select

  'wait a key and close the program
  Print "Press any key to quit..."
  WaitKey

  <<TAKAISIN