Tiedostot : komennot

WRITEFLOAT


   KUVAUS

Kirjoittaa tiedostoon 32-bittisen desimaaliluvun. Samalla tiedosto-osoitin siirtyy neljä askelta eteenpäin.

   KÄYTTÖ
WRITEFLOAT tiedostomuuttuja, arvo

 • tiedostomuuttuja = Se muuttuja, johon tiedosto avattiin OpenToxxxx-komennolla.
 • arvo = Mielellään desimaaliluku.

 • Katso myös: READFLOAT, WRITEBYTE, WRITESHORT, WRITEINT, WRITESTRING, WRITELINE

     ESIMERKKI
  'Create a file
  f=OpenToWrite("Media\temp.dat")
      lifes=8

      WriteByte f,8
      WriteShort f,lifes*9
      WriteInt f, -8901
      WriteFloat f,6.0
      
  CloseFile f

  'Now read it
  f=OpenToRead("Media\temp.dat")

      mybyte=ReadByte(f)
      myshort=ReadShort(f)
      myint=ReadInt(f)
      myfloat=ReadFloat(f)
      
      Text 10,10,mybyte
      Text 10,30,myshort
      Text 10,50,myint
      Text 10,70,myfloat

  CloseFile f

  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN